Mateusz Piskorski na czele nowej partii

„Piskorski i inni założyciele „Zmiany” określają ją jaką całkowitą alternatywę dla partii obecnie funkcjonujących w polityce. W czasie pozjazdowej konferencji prasowej Piskorski podkreślał, że ma być to partia „prospołeczna”, zakłądająca aktywną rolę państwa w procesach gospodarczych oraz na płaszczyźnie socjalnej. Piskorski zapowiadał nawet programową nacjonalizację wszystkich tych sprywatyzowanych przedsiębiorstw, w których nowy właściciel łamał układy zbiorowe z ich pracownikami.

Mateusz Piskorski na czele nowej partii

About Author

Skontaktuj się ze mną:

Zostaw odpowiedź

  •