18 kwietnia braliśmy udział w ogólnoświatowych protestach przeciwko TTIP

18 kwietnia w Europie i Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko planowanemu podpisaniu zawieranej w tajemnicy umowy TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). „Zmiana” wzięła udział w tych protestach, które w Warszawie odbyły się pod siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. To początek batalii jakie będą musiały stoczyć społeczeństwa Europy z możnymi tego świata, którzy chcą znieść wszelkie bariery dla kapitału. Będzie to skutkować równaniem w dół, do amerykańskiego poziomu, póki co jeszcze znacznie wyższych standardów socjalnych jakie są w wielu europejskich krajach. Takim krajom jak Polska, gdzie oczywiście te standardy są na żenująco niskim poziomie, nie pozwoli się już tego poziomu podnieść. Nawet gdy w Polsce zmienimy w końcu tę antyspołeczną władzę, to nowa, związana ograniczeniami TTIP, tych standardów nie będzie mogła już podnieść bez narażania się na kary, które Państwo Polskie będzie musiało płacić amerykańskim firmom, za swą suwerenną i prowadzona w interesie społeczeństwa politykę. Doprowadzi to również do zniesienia barier i zalewu naszego kontynentu genetycznie modyfikowaną żywnością z Ameryki.

About Author

Skontaktuj się ze mną: