Uchwała Rady Krajowej Zmiany ws. odbudowy potencjału Wojska Polskiego i obronności Państwa

ZMIANA jako jedyna siła polityczna dostrzega i podkreśla bezprecedensowy charakter demontażu Sił Zbrojnych RP, jaki zachodzi od początku objęcia władzy przez siły postsolidarnościowe a ze wzmożonym natężeniem od czasu przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zmniejszanie liczebności armii, niszczenie etosu służby wojskowej i wprowadzanie szkodliwych rozwiązań systemowych służy obniżeniu zdolności obronnych Państwa Polskiego, aby 40 milionowy kraj pozostawić na łasce Amerykanów a jego szkieletową i niezdolną do obrony własnego kraju armię wykorzystywać w roli sił okupacyjnych w ich kolejnych imperialistycznych wojnach, sprzecznych z polską racją stanu.

Rezygnacja z poboru i uniemożliwienie odbycia zasadniczej służby wojskowej nawet ochotnikom, udział w okupacji Iraku i Afganistanu oraz kolejne, skrajnie niekorzystne i uzależniające nas od Zachodu kontrakty na sprzęt wojskowy nie tylko znacząco obniżyły nasz potencjał obronny, ale także naraziły na szwank dobre imię żołnierza polskiego. Nawet obecny stan podsycanej przez Zachód wojennej histerii nie skutkuje przyjęciem rozwiązań zmieniających ten stan rzeczy, a jedynie wzmożonymi wysiłkami propagandowymi.

ZMIANA opowiada się za opuszczeniem struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego jako podstawowym warunkiem odbudowy potencjału Sił Zbrojnych RP, niekrępowanych dłużej nakazami i polityczną chwiejnością wątpliwego sojusznika zza oceanu oraz obawami państw ościennych. Szerokie otwarcie dostępu do zasadniczej służby wojskowej dla rzesz młodych ochotników, poleganie przede wszystkim na polskim przemyśle wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wyprodukowania lub modernizacji sprzętu, broni i wyposażenia, odbudowa samodzielnego potencjału Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych a także sformowanie licznych pododdziałów Obrony Terytorialnej opartych o model piechoty zmechanizowanej – to podstawowe kierunki odbudowy potencjału Wojska Polskiego i obronności Polski po wyjściu z NATO. Odbudowa ta i kierowanie się realną polityką zagraniczną sprawią, że nasz kraj stanie się atrakcyjnym i preferowanym sojusznikiem dla innych państw regionu.

ZMIANA jako siła opowiadająca się za pokojem i działająca na jego rzecz rozumie, że gwarantem jego utrzymania jest posiadanie znaczącego potencjału obronnego i odstraszającego, tak aby wojna już nigdy nie dotknęła terytorium Polski. W obliczu daleko idącej dekonstrukcji Sił Zbrojnych RP ZMIANA docenia i popiera wysiłek tych wszystkich młodych ludzi, którzy swój wolny czas i środki finansowe poświęcają na ochotnicze szkolenia w ramach organizacji i stowarzyszeń proobronnych, sprzeciwiając się jednocześnie upolitycznianiu ich starań przez szaleńców prących do wojny a podjudzanych przez amerykańskich imperialistów, którzy ryzykując życiem milionów Polaków chcą powiększenia swej strefy wpływów na Wschodzie.

About Author

Skontaktuj się ze mną: