Stanowisko ZMIANY ws. polityki historycznej IPN i PiS

ZMIANA stanowczo potępia działania Instytutu Pamięci Narodowej, wspierane przez premier Beatę Szydło i polityków Prawa i Sprawiedliwości, zmierzające do likwidacji pomników i miejsc pamięci Armii Czerwonej w Polsce. Apelujemy do wszystkich samorządów lokalnych o nieuleganie bezprawnej presji IPN starającego się, wychodząc poza ramy swoich kompetencji, narzucić określoną, wypaczoną wizję historii najnowszej wspólnotom lokalnym.

Kwestia likwidacji pomników i miejsc pamięci Armii Czerwonej na terytorium Polski stanowi w naszym przekonaniu niedopuszczalną i niezgodną z prawem ingerencję w sprawy leżące w gestii samorządu terytorialnego. Urządzanie publicznych nagonek przeciwko demokratycznie wybranym wójtom, burmistrzom i prezydentom polskich wsi i miast jest przypadkiem zakwestionowania ustroju samorządowego funkcjonującego w Polsce od 1990 roku. ZMIANA wyraża pełne poparcie dla tych samorządowców, którzy odważnie stawiają czoła bezprawnym działaniom IPN.
ZMIANA stanowczo potępia nawoływanie przez instytucje publiczne, w pierwszej kolejności IPN i jego kierownictwo, do łamania prawa międzynarodowego, poprzez dążenie do likwidacji miejsc pamięci wymienionych w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 112 poz. 543). Podejmowane przez IPN i przedstawicieli władz działania obniżają wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej i stanowią złamanie obowiązującego w Rzeczypospolitej porządku prawnego.
ZMIANA wyraża przekonanie, że polityka prowadzona przez IPN stanowi preludium do zanegowania dorobku i odebrania praw byłym żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego oraz uznania ich służby za niegodną munduru polskiego. Zapowiedzi i działania ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza już dziś wskazują wyraźnie, że ich ostatecznym celem jest wyjęcie spod prawa i odebranie czci milionom Polaków, którzy służyli swej Ojczyźnie w polskich mundurach przed rokiem 1989.
ZMIANA podkreśla, że pomniki, które zlikwidować chce IPN i PiS, stanowią symboliczne upamiętnienie żołnierzy radzieckich, którzy bohatersko walczyli z niemieckim okupantem i agresorem, a ich wysiłek nie miał nic wspólnego z podziałem stref wpływów po II wojnie światowej, w ramach którego – na mocy decyzji podjętej również przez państwa zachodnie – Polska znalazła się w bloku wschodnim zdominowanym przez Związek Radziecki. Przypisywanie jakichkolwiek intencji politycznych żołnierzom frontowym stanowi manipulację IPN i PiS, dążących do zafałszowania historii najnowszej, by przygotować grunt pod stacjonowanie w Polsce okupacyjnego kontyngentu amerykańskiego.
ZMIANA apeluje w szczególności do środowisk byłych żołnierzy LWP o podjęcie wspólnych działań, które skutecznie udaremnią zamiary IPN i PiS oraz pozwolą na zachowanie pamięci o żołnierzach polskich i radzieckich poległych w walce z III Rzeszą.

About Author

Skontaktuj się ze mną: