STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. NIEUDANEGO ZAMACHU STANU NA BIAŁORUSI

Zarząd Krajowy ZMIANY wyraża pełną solidarność z władzami Białorusi w obliczu próby destabilizacji państwa i zorganizowania przewrotu przeciwko legalnie funkcjonującej władzy.

Za niepokojące uważamy słowa Prezydenta Białorusi o organizacji zamachu stanu z udziałem polskich służb oraz domagamy się pilnego wyjaśnienia tej kwestii przez władze Rzeczypospolitej. W ostatnich dniach mieliśmy w Mińsku do czynienia z popularną metodą inspirowanego z zewnątrz oporu, zgodnie ze scenariuszem znanym z tzw. kolorowych rewolucji, polegającym na finansowaniu przez zachód fikcyjnych protestów społecznych oraz organizowaniu zbrojnych prowokacji.

ZMIANA stoi na stanowisku, iż władza w niepodległym państwie białoruskim powinna należeć do Białorusinów. Nie tylko wg oficjalnych wyników wyborów, ale także wg sondaży organizowanych przez zachodnie ośrodki informacyjne – Aleksander Łukaszenka cieszy się poparciem ponad połowy obywateli państwa.

Stanowczo sprzeciwiamy się próbom podburzania mniejszości polskiej na Białorusi przeciwko legalnej władzy, dzięki której w tym kraju polska społeczność może swobodnie kultywować własną tożsamość. Stoi to zresztą w opozycji do szowinistycznych koncepcji białoruskiej opozycji wspieranej przez zachodnie agentury wpływu.

Białoruś jest ostatnim państwem Europy, który realizuje politykę pełnego zatrudnienia oraz szerokich uprawnień socjalnych dla swoich obywateli. Kluczowe sektory gospodarki pozostają w rękach Białorusinów, co najwidoczniej przeszkadza agresywnemu kapitałowi zachodniemu zasadzającemu się na białoruskie dobra.

ZMIANA pozostaje solidarna z Białorusią i Białorusinami, z którymi łączą nas tradycyjne więzy przyjaźni. Będziemy to akcentować tym bardziej w dniu, kiedy przyjazny nam naród staje się przedmiotem agresji podobnej do tej, która trzy lata temu miała miejsce na Ukrainie.

/-/ Zarząd Krajowy ZMIANY

PS. Zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami polski MSZ rozstrzygnął konkurs grantowy na 2017 rok. Największy grant w wysokości 600.000 PLN uzyskała Karta97. Karta to portal internetowy związany z Andriejem Sannikowem, który wyróżnia się wśrod sponsorowanej z zachodu opozycji tym, że intensywnie agituje na Bialorusi do siłowego obalenia władz na wzór przewrotu jaki miał miejsce na Ukrainie.

Karta97 utrzymuje się w całości z dotacji płynacych z zachodu. Z Polski oprócz pieniedzy płynących bezpośrednio z MSZtu Andriej Sannikow otrzymuje również hojne dotacje z Fundacji Solidarności Międzynarodowej, którą kieruje były zastępca Radosława Sikorskiego w MSZ Krzysztof Stanowski.

To tylko jeden z przykładów finansowania przez zachodnie ośrodki wpływu tzw. opozycji na Białorusi.

About Author

Skontaktuj się ze mną: