Wolna Polska od bankierów

Wspieraliśmy dziś frankowiczów, w ich walce z dyktaturą bankierów.

ZMIANA będzie wszędzie tam gdzie naród będzie występować przeciwko władzy finansjery. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przejęciem, a nawet wyrazami solidarności w związku z represjami systemu. Za wszystko to bardzo dziękujemy organizatorom i uczestnikom.

WOLNA POLSKA! BEZ BANKSTERÓW!

Wyciąg z programu ZMIANY nt. systemu bankowego:

– wprowadzenie w konstytucji czwartej formy własności: „narodowej”, a więc niezbywalnej przez państwo, dany podmiot będzie mógł status „własności narodowej” tylko nabyć, nigdy w drugą stronę

– utworzenie FUNDUSZU WŁASNOŚCI NARODOWEJ o wysokości 10 mld rocznie przeznaczonego na długotrwały proces nacjonalizacji własności w strategicznych obszarach gospodarki narodowej takich jak: BANKOWOŚĆ, przemysł wydobywczy, energetyka (w tych obszarach co najmniej 70% rynku), transport publiczny, budownictwo mieszkaniowe, przemysł zbrojeniowy, farmaceutyka, łączność (państwo powinno dysponować przynajmniej jedną siecią pokrywającą cały kraj)

– powołanie Komisji Sejmowej ds. zadłużenia Polski, która przeprowadzi audyt zadłużenia zagranicznego państwa, w wypadku wykazania niegospodarności lub złej woli w zawieranych umowach dług zostanie uznany za nielegalny, a winni pociągnięci do odpowiedzialności karnej

– długoterminowe rozłożenie długów wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego oraz wystąpienie Polski z tych instytucji

– rozpoczęcie współpracy w powyższych obszarach z instytucjami finansowymi krajów BRICS takimi jak: New Bank of Development czy Asia Infrastructure Investment Bank

– aktywna kreacja polityki monetarnej przez instytucje państwowe (koncepcja pieniądza suwerennego) – sprzeciw wobec przyjęcia waluty Euro w Polsce

– zakaz zadłużania budżetu państwa w prywatnych bankach

– walka z kreacją pieniądza przez prywatne instytucje poprzez uzależnienie możliwości kredytowych banków od posiadanych aktywów – uchwalenie państwowego wzoru umów kredytowych (wszelkie niestandardowe zapisy w umowach powinny być oznaczone)

– nadanie wnioskom pokontrolnym NIK rygorów natychmiastowej wykonalności – likwidacja toksycznych instrumentów finansowych (piramidy finansowe, firmy lichwiarskie)

– zakaz stosowania „podwójnej hipoteki” oraz dążenie do zrównania poziomu ryzyka inwestycji banku z klientem Całość na: http://partia-zmiana.pl/program/

About Author

Skontaktuj się ze mną: