Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi pochodzącymi z bardzo różnych środowisk społecznych i politycznych. Jesteśmy ludźmi, których połączył sprzeciw wobec przekształcenia naszego państwa w półkolonialny rynek zbytu dla zachodniej produkcji i rezerwuar taniej siły roboczej dla zachodnich korporacji. Komparadorskie elity, które przejęły władzę w naszym kraju po 1989 roku, od 25 lat kupcząc tym co należało kiedyś do nas wszystkich, obłudnie nazwały ten stan – wolnością, podczas gdy w rzeczywistości mamy do czynienia jedynie z wolnością lisa w kurniku.
Jesteśmy ludźmi, którym zależy na przyszłości naszego kraju i jego obywateli. Dlatego, mimo wielu różnic, które nas dzielą, postanowiliśmy utworzyć partię i razem w niej działać dla dobra wspólnego. W momencie gdy polska młodzież, nie mogąc znaleźć godnej pracy masowo opuszcza Polskę, a statystycznie 16 osób dziennie popełnia samobójstwo z powodów ekonomicznych, nie mamy już czasu na mniej istotne spory i podziały, które władza w myśl zasady – dziel i rządź – inicjuje czy wykorzystuje przeciw nam, byśmy podzieleni byli słabi i niezdolni do oporu przeciwko kolejnym jej aspołecznym posunięciom.

 • ZMIANA
  Warszawa,
  ul. Marszałkowska 115 lok. 350

 • Znajdź nas:

O co nam chodzi i dokąd zmierzamy?

Naszym celem jest odzyskanie suwerenności naszej Ojczyzny
Nieludzki kapitalizm, w jego najgorszej neoliberalnej formie pozbawił nas, ludzi pracy, nie tylko godności ale i materialnych podstaw egzystencji państwa, którego majątek elity III RP rozkradły, wyprzedały bądź po prostu zniszczyły, by nasz kraj nie stanowił już konkurencji dla rozwiniętych gospodarek Zachodu. Bez renacjonalizacji i uspołecznienia kluczowych dla gospodarki gałęzi przemysłu i banków nie ma mowy o realnej suwerenności. Bez odzyskania utraconej suwerenności nie jest możliwy rozwój gospodarczy, rozwój nauki i kultury, własna, zgodna z interesem społecznym polityka gospodarcza i społeczna.
Naszym celem jest rzeczywiście polska racja stanu, a nie interes komparadorskich elit i ich mocodawców zza oceanu.
Jesteśmy pierwszą nieamerykańską partią w Polsce. Wszystkie ekipy rządzące po tzw. przemianach, po instrukcje jeżdżą dziś do Waszyngtonu. Zmienił się tylko kierunek, bo wcześniej te instrukcje odbierano w Moskwie.
Suwerenności jest jednak dużo mniej, bo w czasach PRL polski przemysł należał jednak do Polski, dzięki czemu Kraj nasz mógł prowadzić własną politykę społeczną i gospodarczą. Nie godzimy się na rolę Polski jako psa łańcuchowego Ameryki, która wbrew swym żywotnym interesom, a w zgodzie z interesami imperium, nie potrafi i nie chce utrzymywać dobrych relacji w wszystkimi naszymi sąsiadami, a szczególnie z Rosją i bardzo bliską nam Białorusią. Przez to awanturnictwo traci polska gospodarka, polskie społeczeństwo i nasze bezpieczeństwo jako kraju na styku agresywnego i odpowiedzialnego za wiele współczesnych wojen NATO i Rosji.
Jesteśmy partią pokoju
W przeciwieństwie do pozostałych partii, które mniej lub bardziej posługują się retoryka wojenną zamiast dialogiem, my jesteśmy partią pokoju. Chcemy przeorientowania polskiej polityki zagranicznej zgodnie z polską racją stanu, którą są dobre i przyjazne stosunki gospodarcze, kulturalne i międzyludzkie z naszymi wszystkimi sąsiadami. Z oczywistych powodów także z Rosją, której rynki zbytu przez politykę polskich elit zostały dla nas bardzo ograniczone i ze szczególnie bliską nam historycznie i kulturowo Białorusią. By to zmienić, ludzie tacy jak my i Wy muszą się zająć polityką. Od polityki nie uciekniemy. Gdy my, społeczeństwo, milczymy, polityka i tak się zajmuje nami i naszym życiem, ale jesteśmy tylko jej przedmiotem. Zmieniaj nasz Kraj razem z nami! Zapraszamy do „Zmiany”!

Nasz zespół

Dlaczego Zmiana?

... bo Zmiany chcą wszyscy. Każdy może ją nieco inaczej definiować, ale wszyscy - poza neoliberalnymi socjopatami - chcą odzyskania poczucia wspólnoty. To dla jednych wspólnota klasowa, dla innych narodowa, dla jeszcze innych sąsiedzka i samorządowa, ale wszyscy za wspólnotą tęsknimy. By przywrócić jej wartość i nadrzędne znaczenie w polskim życiu publicznym - powołujemy Zmianę. Zmiana to odejście od obłędnej filozofii, według której pełny kawioru brzuch kapitalisty ważniejszy jest od głodnego dziecka, szukającego schronienia bezdomnego czy poniżanych pracowników na śmieciówkach.
Dlaczego ZMIANA? Bo czas skończyć z wszechwładzą kapitału i podjąć walkę o lepszą przyszłość. Polska zasługuje zarówno na realną suwerenność jak i sprawiedliwość społeczną. Nie musi stać nad nami żaden obcy żołnierz, a pracować możemy tu i na siebie, a nie na grube ryby tego patologicznego systemu.

Nasze plany

 • Chcemy na początek wywołać szeroką debatę społeczną, na temat patologii dzisiejszej rzeczywistości politycznej i społecznej. Uważamy, że lansowane przez mass media recepty i diagnozy społeczne są albo skrajnie fałszywe, albo niepełne, ponieważ z debaty publicznej wypchnięto poglądy które mają odwagę kwestionować dyktaturę panującego dziś neoliberalizmu. Aby coś naprawdę mogło się zmienić trzeba przełamać jednomyślną propagandę jaka opanowała debatę publiczną w naszym kraju
 • Chcemy aby ZMIANA była nowym, prawdziwie prospołeczną, patriotyczną inicjatywą polityczną, która zmierzy się z realnymi problemami zarówno zwykłych obywateli, jak i całego Państwa. Dlatego nie każdy - bez względu na wcześniejsze afiliacje polityczne i tradycje polityczne z którymi czuje się związany, może się do nas przyłączyć. Nie chcemy budować kolejnej partii skoncentrowanej na wojnach ideologicznych lub przepychankach personalnych. Zamiast tego tworzymy organizację która chce faktycznie ZMIENIĆ dzisiejszy system polityczny w taki sposób, by państwo reprezentowało interesy i dbało o dobro wszystkich obywateli, a nie jedynie wąskich oligarchicznych elit.
 • Chcemy radykalnej ZMIANY w każdym obszarze dzisiejszej polityki. ZMIANY polityki zagranicznej z irracjonalnej proamerykańskiej polityki wojen, na racjonalną politykę współpracy z naszymi najbliższymi sąsiadami - nie tylko z krajami UE, ale również z Rosją i Białorusią. Chcemy ZMIANY polityki gospodarczej, tak aby zamiast neoliberalnej gospodarki sterowanej przez zagraniczne instytucje finansowe i rynkowych spekulantów, państwo aktywnie kreowało politykę gospodarczą sprzyjająca małym, lokalnym firmom oraz abyśmy odbudowali krajowy przemysł. Chcemy większej równości społecznej i godnego życia w Polsce, zamiast przymusowej emigracji. Czas na ZMIANY. Po prostu.

Nasze cele

Naszym celem jest radykalna ZMIANA polskiej polityki i uczynienie z Polski silnego gospodarczo państwa, działającego w interesie wszystkich obywateli. Chcemy ZMIANY, które powstrzyma masowy wyjazd na zachód polskiej młodzieży, wygaszanie i wyprzedaż krajowego przemysłu, degradację rolnictwa czy wreszcie poprawi coraz cięższą sytuacje emerytów i rencistów

 • Stworzeniu warunków do godnego życia każdemu obywatelowi
 • Budowy dobrze płatnych miejsc pracy poprzez reindustrializację
 • Wsparcia rolnictwa i ochrony zdrowej polskiej żywności przed GMO
 • Polityki zagranicznej opierającej się na współpracy ze wszystkimi naszymi sąsiadami
 • Naprawy stosunków z Rosją i zaprzestania retoryki wojny i konfrontacji
 • Uniezależnienia się od władzy obcego kapitału i zastopowanie postępującego zadłużania kraju