Uchwała Rady Krajowej Zmiany ws. naprawy stosunków polsko-białoruskich

Od ponad dziesięciu lat władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawiają awanturniczą politykę wobec Republiki Białorusi, oczerniając i obrażając jej legalne władze oraz wzywając je niemal otwartym tekstem do ustąpienia – wszystko to w imię mrzonek o „polityce jagiellońskiej” i „eksporcie demokracji na wschód”. Zamiast utrzymywać normalne stosunki z rządem w Mińsku, demonstracyjnie utrzymują je z rachityczną antyłukaszenkowską opozycją, pozbawioną poparcia w białoruskim społeczeństwie i podtrzymywaną tylko przez finansowanie z zagranicy. W sprawie utrzymywania takiej polityki na kierunku białoruskim nie ma różnic między polskimi partiami głównego nurtu: zapoczątkował ją rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a wiernie kontynuowały gabinety Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. (więcej…)

BUL LUDZI PRACY – POCHÓD PIERWSZOMAJOWY

W dniu 1 maja 2015 roku o godzinie 12.00, pod hasłem „BUL LUDZI PRACY” odbył się pochód ZMIANY z okazji Święta 1 maja. Ponad setka członków i sympatyków, mimo kapryśnej pogody, zebrała się pod budynkiem w którym mieści się siedziba OPZZ. (więcej…)

O NATO z Mateuszem Piskorskim rozmawia Konrad Rękas

Gościem Konrada Rękasa na portalu niezaleznylublin.pl był dr Mateusz Piskorski, lider partii ZMIANA. (więcej…)

18 kwietnia braliśmy udział w ogólnoświatowych protestach przeciwko TTIP

18 kwietnia w Europie i Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko planowanemu podpisaniu zawieranej w tajemnicy umowy TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). „Zmiana” wzięła udział w tych protestach, które w Warszawie odbyły się pod siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. To początek batalii jakie będą musiały stoczyć społeczeństwa Europy z możnymi tego świata, którzy chcą znieść wszelkie bariery dla kapitału. Będzie to skutkować równaniem w dół, do amerykańskiego poziomu, póki co jeszcze znacznie wyższych standardów socjalnych jakie są w wielu europejskich krajach. Takim krajom jak Polska, gdzie oczywiście te standardy są na żenująco niskim poziomie, nie pozwoli się już tego poziomu podnieść. Nawet gdy w Polsce zmienimy w końcu tę antyspołeczną władzę, to nowa, związana ograniczeniami TTIP, tych standardów nie będzie mogła już podnieść bez narażania się na kary, które Państwo Polskie będzie musiało płacić amerykańskim firmom, za swą suwerenną i prowadzona w interesie społeczeństwa politykę. Doprowadzi to również do zniesienia barier i zalewu naszego kontynentu genetycznie modyfikowaną żywnością z Ameryki.

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO „ZMIANY” NA TEMAT WYROKU W SPRAWIE MARIUSZA KAMIŃSKIEGO, BYŁEGO SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Zarząd Krajowy ZMIANY z zadowoleniem przyjmuje wyrok sądu ws. tzw. afery gruntowej, w którym główny sprawca prowokacji wobec ŚP. Andrzeja Leppera został skazany m.in. na 3 lata bezwzględnego więzienia. Mimo zastrzeżeń do wielu działań polskiego wymiaru sprawiedliwości, wyrok ten potwierdza fakt stosowania niedopuszczalnych metod wobec politycznych oponentów oraz prawdziwe oblicze tzw. opozycji w postaci partii „Prawo i Sprawiedliwość”.  Afera gruntowa, która wybuchła w sierpniu 2007 roku była prowokacją wymierzoną w ówczesnego ministra rolnictwa w rządzie PiS-Samoobrona-LPR, Andrzeja Leppera. Polegała ona na zainscenizowaniu korupcji w ministerstwie, którym kierował lider koalicyjnej Samoobrony. Jej celem było polityczne i prawne unicestwienie polityka, który odmawiał dalszego legitymizowania neoliberalnej i antyspołecznej polityki Jarosława Kaczyńskiego.  Po długoletnim procesie, niestety już po śmierci Andrzeja Leppera, wyszła na jaw prawda o charakterze rządów „Prawa i Sprawiedliwości”, stosunku do koalicyjnych partnerów, a także tragicznym stanie Państwa Polskiego w którym służby specjalne są wykorzystywanie do zwalczania politycznych przeciwników, co ma miejsce nieprzerwanie od początku tzw. III RP.  Mariusz Kamiński przez lata był jednym z najbliższych współpracowników braci Kaczyńskich i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż mógł wykonywać tylko polecenia lidera „Prawa i Sprawiedliwości” w zakresie zwalczania Samoobrony. Rozwój sprawy afery gruntowej należy też rozumieć jako realny wymiar funkcjonowanie polskiej demokracji, w której bezpardonowo zwalcza się siły prospołeczne i przeciwne rządzącej od 26 lat elicie. Przykładem takiej siły była właśnie Samoobrona.  ZMIANA opowiada się za całkowitym odseparowaniem służb specjalnych od funkcjonowania sceny politycznej w Polsce. W naszym przekonaniu instytucje te powinny być skupione na dbałości o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli, a nie być przedmiotem w rękach rządzącej Polską oligarchii i posłusznych wykonawców woli zagranicznych mocodawców.

/-/ ZARZĄD KRAJOWY ZMIANY

Wywiad z Mateuszem Piskorskim

na temat sytuacji politycznej w kraju i perspektyw ograniczenia eskalacji konfliktu Zachód-Rosja. Wywiad przeprowadził Konrad Stachnio dla www.prisonplanet.pl

Stanowisko

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. POWSZECHNEGO POBORU DO WOJSKA

Zarząd Krajowy ZMIANY wyraża sprzeciw wobec podpisanego przez Prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz rozporządzenia o powszechnym poborze do wojska oraz zaniepokojenie w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez dowództwo Wojska Polskiego. (więcej…)

I Zgromadzenie Krajowe Zmiany

Inauguracyjny kongres ZMIANY napotkał opór sił liberalnych jeszcze na długo przed tym zanim się odbył. Samo wynajęcie sali w budynku należącym do Fundacji „Wsparcie”, powszechnie określanym jako „siedziba OPZZ” (być może dlatego, że takie cztery wielkie litery są na jego froncie) wywołało nie lada burzę wśród organizacji mieniących się „demokratycznymi” i co jakiś czas nawołujących do „przestrzegania swobód obywatelskich” wszędzie tam gdzie… nie dotyczy ich to bezpośrednio.

(więcej…)