STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. NIEUDANEGO ZAMACHU STANU NA BIAŁORUSI

Zarząd Krajowy ZMIANY wyraża pełną solidarność z władzami Białorusi w obliczu próby destabilizacji państwa i zorganizowania przewrotu przeciwko legalnie funkcjonującej władzy. (więcej…)

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY WS. SKANDALICZNEJ REZOLUCJI EUROPARLAMENTU, AUTORSTWA ANNY FOTYGI

Zarząd Krajowy ZMIANY, powodowany troską o wolność słowa, stanowczo sprzeciwia się rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. „wojny informacyjnej”, której autorką jest polska europarlamentarzystka, Anna Fotyga.

Stojąc na stanowisku, że pełen pluralizm mediów i związana z tym wolność słowa, jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania prawdziwej demokracji, uważamy że rezolucja wpisuje się w szeroko zakrojoną kampanię ograniczania wolności obywatelskich prowadzoną przez PiS. Nie możemy się zatem zgodzić na jakiekolwiek ograniczenia w funkcjonowaniu mediów, pod jakimkolwiek pozorem. Uważamy również, iż określenie „wojna informacyjna” jest nieuprawnione, i stanowi wymówkę dla agresywnych działań PiSu wobec naszych wschodnich sąsiadów (Białorusi i Rosji, nie stosujących analogicznych metod), które to działania w chwili obecnej przypominają czasy Zimnej Wojny.

Polacy mają prawo do samodzielnej oceny i wyboru źródeł informacji. Media takie jak portal Sputnik Polska nie różnią się niczym od dominujących w polskim internecie onet.pl czy wp.pl. Fakt, że autorką dokumentu jest Anna Fotyga, której polityczne zaplecze posługuje się wybitnie tendencyjnymi portalami dezinformacji jak fronda.pl czy niezalezna.pl, dodaje tylko ironii rzeczonej rezolucji. Na naszym rodzimym gruncie bezproblemowo nadaje np. amerykańska stacja TVN, co nie powoduje niczyjego oburzenia.

Nie jest to pierwsza próba zamknięcia ust realnej opozycji, jako że od pół roku z podobnych powodów w areszcie przebywa Przewodniczący ZMIANY, dr Mateusz Piskorski, wg którego słów zarzuca mu się właśnie „udział w wojnie informacyjnej”, co po prostu oznacza tyle, że nie toleruje się jego, odmiennych od polskich elit politycznych, poglądów.

Fakt przyjęcia tekstu przez większość Parlamentu Europejskiego, może być niebezpiecznym precedensem, którego efektem będą prawdopodobnie kolejne prześladowania rosnącej rzeszy aktywistów, sprzeciwiających się euroatlantyckiej „dyktaturze myśli” w Rzeczypospolitej.

/-/ Zarząd Krajowy ZMIANY

Ws awansu dla Kuklińskiego

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY
WS. POŚMIERTNEGO AWANSU DLA ZDRAJCY KUKLIŃSKIEGO

 

Zarząd Krajowy ZMIANY wyraża swój sprzeciw wobec pośmiertnego awansowania przez Andrzeja Dudę Ryszarda Kuklińskigo do stopnia generała. Wielokrotnie artykułowaliśmy sprzeciw wobec panującej po 89 roku mody, według której im większy amerykański szpieg tym większy polski patriota.

Ryszard Kukliński był człowiekiem, który DOBROWOLNIE, co warte jest podkreślenia, złożył przysięgę na wierność Ludowemu Wojsku Polskiemu. Nikt go do tego nie zmuszał, był to jego indywidualny wybór, a karierę wojskową rozpoczynał jeszcze w czasach stalinowskich. Kukliński sprzedając tajemnice wojskowe obcemu mocarstwu, które w planach miało atomową zagładę Polski zdradził tajemnice swego państwa i złamał przysięgę wojskową. Tajne dane armii wydał wywiadowi obcego kraju.

Dopuszczamy, jako ZMIANA, możliwość odmiennej od naszej oceny Polski Ludowej. Warto jednak przypomnieć,że Kukliński nie brał nigdy udziału w ruchu oporu w PRL, nie narażał swojej pozycji w kraju, a sprzedając informacje Amerykanom do końca życia nie musiał już pracować.

Po zmianie systemu Kukliński nigdy na stałe do Polski nie wrócił, inaczej niż generał Jaruzelski, który nigdy z Polski nie wyjechał, nie bał się sądów, oceny historii i opinii. Pomimo trwającej ponad ćwierć wieku propagandy połowa Polaków nie zgadza się z wizją zakładającą, że najwyższą formą polskiego patriotyzmu jest formalne i jawne reprezentowanie anglo-amerykańskiej agentury militarnej.

Czym innym jest nawet najbardziej zapiekła walka polityczna, spór o sojuszników, a czym innym łamanie przysięgi i tajemnicy wojskowej oraz bieganie po obcych dworach i sztabach armii. Działania Kuklińskiego przypominają wprost postawę tych, nielicznych na szczęście, renegatow, którzy podczas okupacji niemieckiej podpisywali volksliste, stając się przy tym konfidentami gestapo. Kukliński świadomie oddał się na usługi obcej, wrogiej Polsce centrali wywiadowczej, a dziś stawiany jest za wzór i nobilitowany podniesieniem stopnia wojskowego.

Gloryfikując Kuklińskiego gloryfikuje się zdradzanie ojczyzny, bieganie po obcych sztabach wojskowych,tak jak kiedyś zdrajcy biegali po obcych dworach i sprzedawali tam tajemnice. Na to naszej zgody nie ma i nigdy nie będzie.

/-/ Zarząd Krajowy ZMIANY

Stanowisko ZMIANY ws. polityki historycznej IPN i PiS

ZMIANA stanowczo potępia działania Instytutu Pamięci Narodowej, wspierane przez premier Beatę Szydło i polityków Prawa i Sprawiedliwości, zmierzające do likwidacji pomników i miejsc pamięci Armii Czerwonej w Polsce. (więcej…)

LIST DO PRZYJACIÓŁ Z SLD

Wynik wyborów prezydenckich pokazuje, że dotychczasowa formuła lewicowości w wydaniu socjaldemokratycznym straciła ostatecznie rację bytu. Przez długie lata zmuszani byliście przez partyjnych liderów do kolejnych upokorzeń i wyrzekania się własnej tożsamości. Byliście dla nich instrumentem umożliwiającym zachowanie paru dziesiątek poselskich posad i kilkuset apanaży. Apogeum przedmiotowego traktowania działaczy Sojuszu było postawienie w wyborach prezydenckich na kandydaturę nikomu w partii nieznanej blondynki, prezenterki telewizyjnej, nie mającej najmniejszego pojęcia o lewicy i reprezentowanych przez nią wartościach.

Wynik wyborczy Magdaleny Ogórek pokazuje, jak kończą się próby pozyskania elektoratu liberalnego gospodarczo, zbliżające ją programowo raczej do Platformy Obywatelskiej niż do jakichkolwiek formacji lewicowych.
Kompromitacja Magdaleny Ogórek to istotnie zmierzch pewnej epoki. Reformy wewnętrzne w partii nie przyniosły większych rezultatów. SLD nie tylko przestało być programową lewicą, ale straciło szansę na dobry wynik w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Nie widać na horyzoncie żadnych możliwości jakościowych zmian, a czasu jest coraz mniej.

Kiedyś dowiadywaliście się od liberałów, że „wam mniej wolno”, więc nie mogliście realizować programu Sojuszu, gdy Wasza partia sprawowała władzę, mając premiera i prezydenta. W miejsce obiecanych reform społeczno-gospodarczych i dążenia do realizacji modelu konstytucyjnej zasady ” społecznej gospodarki rynkowej”, Wasi liderzy kontynuowali morderczą dla polskich pracowników i przedsiębiorców politykę monetaryzmu zapoczątkowaną jeszcze przez niesławnego Leszka Balcerowicza. W miejsce obiecywanego szacunku dla dorobku przeszłości, splunięto Wam i milionom Polaków w twarz, gdy rehabilitowano zdrajcę Ryszarda Kuklińskiego, płatnego agenta obcych służb, a decyzję w tej sprawie podejmował… premier z nadania SLD i lider Sojuszu. Później był Afganistan, Irak, tajne więzienia CIA na polskim terytorium. Spluwano Wam, uczciwym ludziom lewicy, wielokrotnie i systematycznie pod nogi. Wielu z Was liczyło, że uda się zmienić Sojusz od środka, że dadzą Wam możliwość wystawienia Waszych kandydatów w wyborach parlamentarnych z miejsc dających szansę na mandat. Dziś już wiemy, że tych mandatów może nie być wcale, lub będą nieliczne – dla garstki partyjnych elit. Tym samym dobiega końca projekt polityczny, w imię którego godziliście się na upokorzenia i autocenzurę.

ZMIANA to ugrupowanie, któremu obca jest i będzie polityczna poprawność czy to w wydaniu pisowsko-IPNowskim, czy to neoliberalno-balcerowiczowsko-platformerskim. Nie będziemy wykluczać z życia politycznego tych, którzy pracowali i bronili Polski Ludowej, nawet w Służbie Bezpieczeństwa czy Ludowym Wojsku Polskim. Nie będziemy opowiadali bajek o koniecznych kosztach społecznych transformacji, tylko wskażemy winnych patologii i przywrócimy stan własnościowy sprzed złodziejskiej prywatyzacji. Nie będziemy zginali karków przed służbami specjalnymi mocarstwa zza oceanu. Nie będziemy przepraszali za to, że żyjemy i mamy określone poglądy.

Niektórzy z Was są w szeregach ZMIANY już dziś. Wszystkich pozostałych zapraszamy do wspólnego budowania formacji, która nie będzie niczego udawała, nie będzie wstydziła się swojej tożsamości i będzie konsekwentnie broniła swoich członków i sympatyków, a nie pozostawiała ich na pożarcie kapitalizmu. Wasze doświadczenie i wiedza sprawiają, że jesteśmy przekonani o sukcesie wspólnego projektu, który chcemy tworzyć z uczciwymi i konsekwentnymi działaczami umierającego na naszych oczach SLD.

Do zobaczenia na szańcach prawdziwej opozycji!

Przewodniczący ZMIANY
dr Mateusz Piskorsk

Uchwała Rady Krajowej Zmiany ws. odbudowy potencjału Wojska Polskiego i obronności Państwa

ZMIANA jako jedyna siła polityczna dostrzega i podkreśla bezprecedensowy charakter demontażu Sił Zbrojnych RP, jaki zachodzi od początku objęcia władzy przez siły postsolidarnościowe a ze wzmożonym natężeniem od czasu przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. (więcej…)

Uchwała Rady Krajowej Zmiany ws. naprawy stosunków polsko-białoruskich

Od ponad dziesięciu lat władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawiają awanturniczą politykę wobec Republiki Białorusi, oczerniając i obrażając jej legalne władze oraz wzywając je niemal otwartym tekstem do ustąpienia – wszystko to w imię mrzonek o „polityce jagiellońskiej” i „eksporcie demokracji na wschód”. Zamiast utrzymywać normalne stosunki z rządem w Mińsku, demonstracyjnie utrzymują je z rachityczną antyłukaszenkowską opozycją, pozbawioną poparcia w białoruskim społeczeństwie i podtrzymywaną tylko przez finansowanie z zagranicy. W sprawie utrzymywania takiej polityki na kierunku białoruskim nie ma różnic między polskimi partiami głównego nurtu: zapoczątkował ją rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a wiernie kontynuowały gabinety Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. (więcej…)