SPOTKANIE OTWARTE

Cała prawda o uchodźcach! Trwający w Europie kryzys migracyjny rozrósł się na tak dużą skalę, że zaczyna przywoływać skojarzenia z okresem Wielkiej Migracji w XIX w. Napływ tak znacznej liczby imigrantów ma duży wpływ na wszelkie aspekty naszego życia: gospodarcze, społeczne i polityczne. W przestrzeni publicznej wciąż nie milkną echa dyskusji zwolenników i przeciwników przyjmowania przybyszów z Bliskiego Wschodu. Niewiele osób zastanawia się jednak, co spowodowało tak nagłe, olbrzymie ruchy migracyjne. Co skłoniło ponad 20 mln Syryjczyków i Libijczyków do opuszczenia własnego kraju i schronienia się w krajach sąsiednich oraz w Europie. By rozwiązać problem, należy usunąć przyczynę. By ją usunąć, najpierw trzeba ją poznać. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować to spotkanie - by wspólnie poznać i zrozumieć przyczyny całego kryzysu migracyjnego. Nasz gość Nabil Al Malazi jest jednocześnie Syryjczykiem i Polakiem. Urodził się w 1948 w Aleppo. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 1977 roku, Był laureatem Nagrody Ministra Szkolnictwa. Obecnie wiceprzewodniczący partii Zmiana, szef Klubu Syryjskiego w Polsce, przyjaciel wielu syryjskich dyplomatów i polityków. Jego rodzinne miasto - Aleppo - od 2012 roku jest w stanie ciągłego oblężenia. On, jako osoba bardzo dobrze znająca Syrię oraz Polskę, najlepiej przedstawi nam sytuacje panującą na Bliskim Wschodzie. A to właśnie tam należy szukać przyczyn obecnego kryzysu migracyjnego. Program spotkania: 16:00 - 17:00 Prezentacja filmu o powstaniu ISIS, przyczynach konfliktu w Syrii i jego skutkach. 17:00 - 18:00 Referat p. Nabila Al Malazi 18:00 - 19:00 Panel dyskusyjny - pytania od uczestników, dyskusja na temat obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz jej przyczyn. 

Tags: