Ws awansu dla Kuklińskiego

STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO ZMIANY
WS. POŚMIERTNEGO AWANSU DLA ZDRAJCY KUKLIŃSKIEGO

 

Zarząd Krajowy ZMIANY wyraża swój sprzeciw wobec pośmiertnego awansowania przez Andrzeja Dudę Ryszarda Kuklińskigo do stopnia generała. Wielokrotnie artykułowaliśmy sprzeciw wobec panującej po 89 roku mody, według której im większy amerykański szpieg tym większy polski patriota.

Ryszard Kukliński był człowiekiem, który DOBROWOLNIE, co warte jest podkreślenia, złożył przysięgę na wierność Ludowemu Wojsku Polskiemu. Nikt go do tego nie zmuszał, był to jego indywidualny wybór, a karierę wojskową rozpoczynał jeszcze w czasach stalinowskich. Kukliński sprzedając tajemnice wojskowe obcemu mocarstwu, które w planach miało atomową zagładę Polski zdradził tajemnice swego państwa i złamał przysięgę wojskową. Tajne dane armii wydał wywiadowi obcego kraju.

Dopuszczamy, jako ZMIANA, możliwość odmiennej od naszej oceny Polski Ludowej. Warto jednak przypomnieć,że Kukliński nie brał nigdy udziału w ruchu oporu w PRL, nie narażał swojej pozycji w kraju, a sprzedając informacje Amerykanom do końca życia nie musiał już pracować.

Po zmianie systemu Kukliński nigdy na stałe do Polski nie wrócił, inaczej niż generał Jaruzelski, który nigdy z Polski nie wyjechał, nie bał się sądów, oceny historii i opinii. Pomimo trwającej ponad ćwierć wieku propagandy połowa Polaków nie zgadza się z wizją zakładającą, że najwyższą formą polskiego patriotyzmu jest formalne i jawne reprezentowanie anglo-amerykańskiej agentury militarnej.

Czym innym jest nawet najbardziej zapiekła walka polityczna, spór o sojuszników, a czym innym łamanie przysięgi i tajemnicy wojskowej oraz bieganie po obcych dworach i sztabach armii. Działania Kuklińskiego przypominają wprost postawę tych, nielicznych na szczęście, renegatow, którzy podczas okupacji niemieckiej podpisywali volksliste, stając się przy tym konfidentami gestapo. Kukliński świadomie oddał się na usługi obcej, wrogiej Polsce centrali wywiadowczej, a dziś stawiany jest za wzór i nobilitowany podniesieniem stopnia wojskowego.

Gloryfikując Kuklińskiego gloryfikuje się zdradzanie ojczyzny, bieganie po obcych sztabach wojskowych,tak jak kiedyś zdrajcy biegali po obcych dworach i sprzedawali tam tajemnice. Na to naszej zgody nie ma i nigdy nie będzie.

/-/ Zarząd Krajowy ZMIANY