Uchwała Rady Krajowej Zmiany ws. odbudowy potencjału Wojska Polskiego i obronności Państwa

ZMIANA jako jedyna siła polityczna dostrzega i podkreśla bezprecedensowy charakter demontażu Sił Zbrojnych RP, jaki zachodzi od początku objęcia władzy przez siły postsolidarnościowe a ze wzmożonym natężeniem od czasu przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. (więcej…)