Pierwsze spotkanie w Łodzi

14 marca 2015 roku w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez lokalne struktury Zmiany. Przez niemal trzy godziny przewodniczący ugrupowania dr Mateusz Piskorski opowiadał zgromadzonym na sali osobom o genezie i ideach towarzyszących powstaniu Zmiany. (więcej…)