Co się stanie, jeśli tej zimy Rosja wyłączy dostawy gazu do Europy?

Władimir Putin i rosyjski państwowy gigant energetyczny Gazprom wydają się przykręcać śrubę Europie, ograniczając dostawy gazu. Szef Międzynarodowej Agencji Energii ostrzegł, że Europa musi natychmiast przygotować się na to, że tej zimy Rosja wyłączy cały eksport gazu do regionu. Inwazja na Ukrainę spowodowała, że kraje zaczęły starać się uniezależnić od importu energii z Rosji, ale wysiłki te stały się jeszcze pilniejsze.

Co się dzieje z gazem z Rosji?

Rosja zaczęła odcinać kraje od dostaw, najwyraźniej chcąc utrudnić im wysiłki zmierzające do zapełnienia magazynów gazu przed zimą. W ciągu ostatniego tygodnia Gazprom ograniczył dostawy przez główny europejski gazociąg Nord Stream 1 o 60%. Spowodowało to przerwy w dostawach we Włoszech, Austrii, Czechach i na Słowacji. Gaz został również odcięty do wielu innych krajów, w tym Polski, Bułgarii, Francji i Holandii. Wybuch w ogromnym zakładzie skroplonego gazu ziemnego (LNG) Freeport na teksańskim wybrzeżu Zatoki Perskiej – który dostarczał gaz do Europy – również ograniczył dostawy.

Czy Europa zdoła zastąpić rosyjski gaz do zimy?

Nie ma na to szans. Przed wojną Rosja dostarczała 40% gazu do Europy, więc ograniczenia w magazynowaniu gazu lub zwiększenie importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w niektórych krajach, w tym w Niemczech, sprawiają, że całkowite zastąpienie rosyjskiego gazu w krótkim czasie jest prawie niemożliwe. Przywódcy UE bagatelizują prawdopodobieństwo wprowadzenia całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu, ponieważ jest to postrzegane jako niepraktyczne i powodujące podziały polityczne. Zamiast tego kraje starają się zapełnić swoje magazyny wcześniej niż zwykle. Obecnie podziemne magazyny w Europie są wypełnione w 57%. Komisja Europejska zwróciła się do wszystkich krajów o osiągnięcie 80% zapełnienia magazynów do początku listopada, a Niemcy chcą osiągnąć 90% w tym samym terminie. Jednak bez rosyjskiego gazu trudno będzie osiągnąć te cele. „Jedynym sposobem na zbliżenie się do celu jest płacenie bardzo wysokich cen. USA wysyłają LNG do Europy zamiast do Azji, ponieważ kraje w Europie płacą więcej” – powiedział Nathan Piper, analityk rynku ropy i gazu w Investec.

Od kogo kraje europejskie będą kupowały gaz LNG?

Rządy państw europejskich coraz częściej zwracają się do USA z prośbą o dostarczenie większych ilości drogiego LNG. Wielka Brytania mogłaby skorzystać na kryzysie, zwiększając eksport gazu ziemnego do UE za pośrednictwem połączeń międzysystemowych. Według danych urzędu statystycznego (Office for National Statistics) eksport towarów do UE wzrósł w kwietniu trzeci miesiąc z rzędu do 16,4 mld funtów, co stanowi najwyższy miesięczny poziom w cenach bieżących od czasu rozpoczęcia porównywalnych rejestrów w 1997 roku.

Rządy europejskie starają się również pozyskać więcej gazu rurociągowego z Norwegii i Azerbejdżanu oraz zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. Tymczasem kraje azjatyckie, takie jak Pakistan, są coraz bardziej zmuszone do powrotu do zanieczyszczającego środowisko węgla, w miarę jak Europa zatrzymuje dostawy gazu.

Co się stanie, jeśli kraje europejskie nie będą w stanie zastąpić rosyjskiego gazu?

Najbardziej prawdopodobne jest to, że przedsiębiorstwa ograniczą zużycie energii. W Niemczech, które importują 35% gazu z Rosji, energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak hutnictwo stali, będą musiały stawić czoła presji i ograniczyć produkcję. „Albo rządy nałożą ograniczenia na zużycie energii, albo ceny staną się tak wysokie, że korzystanie z niej stanie się nieopłacalne” – powiedział Piper. „Może dojść do punktu krytycznego, jeśli Rosja odetnie dopływ gazu tej zimy, kiedy zużycie jest wysokie. Nawet w czasie zimnej wojny Rosja była niezawodnym dostawcą energii. Teraz to połączenie zostało przerwane”.

Jaki wpływ na konsumentów będzie miało całkowite odcięcie gazu przez Rosję?

Konsumenci prawdopodobnie nie odczują żadnych przerw w dostawach energii w Wielkiej Brytanii i Europie, ponieważ w pierwszej kolejności ograniczone zostanie wykorzystanie energii przez przemysł. Jednak już wysokie ceny najprawdopodobniej wzrosną. Jak podała w tym tygodniu firma badawcza Cornwall Insight, pułap cenowy na rocznych rachunkach za energię wyniesie w październiku 2 980 funtów, a w styczniu może osiągnąć nawet 3 003 funty. Jeśli Rosja całkowicie wstrzyma eksport gazu, ceny mogą jeszcze wzrosnąć.

Related Blog

Leave a CommentYour email address will not be published.